International freight forwarding - Continental transport, warehousing and logistics.

Warehousing

Carinsko skladiščenje

Družba razpolaga z lastnim skladiščem, ki ima tudi status carinskega skladišča tip A, in ima dovoljenje za poenostavljene postopke pri prejemu in odpremah blaga.

Vsa skladišča so zavarovana pred požarom in vlomom. Prav tako pa so varovana 24 ur na dan z varnostno službo. Poleg skladiščenja carinskega in domačega blaga so na voljo še naslednje storitve:

  • Kontrola prevzetega blaga
  • Sortiranje
  • Prepakiranje
  • Embaliranje
  • Etiketiranje
  • Deklariranje
  • Omogočanje vpogleda v stanje zalog
  • Zbiranje pošiljk za odpremo z zbirnimi transport.
  • Tehtanje pošiljk
slikacar